Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov

Projekty


Projekty v realizácii:

1. Profesionalizácia ako predpoklad efektívnej pomoci pri začleňovaní osôb ohrozených sociálnym vylúčením
Viac o projekte (PDF).

Ukončené

1. Lektorské zručnosti - zamestnanci

2. Lektorské zručnosti - zamestnanci 2009

3. Edukácia a Partnerstvo - kvalita a pomoc v prospech klienta

4. Realizáciou Stratégie sociálneho rozvoja k sociálnej inklúzii obyvateľov Oravy

5. Nové formy vzdelávania na OUI Valaská

6. Zvyšovanie kvality poskytovania odborných služieb zamestnancom samospráv pracujúcich v sociálne vylúčených komunitách

Ukončené medzinárodné projekty:

1. Podpora mediačných zručností v rodinnom prostredí a prostredí subjektov sociálno-právnej ochrany na Slovensku

2. Najlepší záujem dieťaťa vo výkone sociálnoprávnej ochrany

Kalendár konferencií

VI. ročník aplikovaných konferencií - Podoby supervízie a prevencia syndrómu vyhorenia, 17. – 18.10.2018, Piešťany. Viac TU.


Odkazy

Prohuman

Vedecko-odborný internetový časopis - sociálna práca, psychológia, pedagogika, sociálna politika, zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, rozvojová pomoc.
www.prohuman.sk


ProSurvey je nástroj pre pokročilú tvorbu online dotazníkov, prieskumov a výskumov.
Ponúkame spracovanie online dotazníka podľa dodanej predlohy. Oslovíme vybraných respondentov, vyhodnotíme odpovede. Pošleme Vám hotové výsledky, v ktorých sú tabuľky a grafy. Odbremeníme Vás tak od práce a vyhodnocovania dotazníkov, technického spracovania a tvorby grafov. Objednať si túto službu môžete: TU.